Back to Top


Fejlesztési terület: Mozgás - SzomatoA görög „szoma” (test) és „pedagógia” (neveléstudomány) szavakból ered, a gyógypedagógia egyik szakterülete, a mozgássérült emberek speciális pedagógiája.Speciális fejlesztés, mely a gyógypedagógia eszközeivel a gyógytorna aktív (aktív mozgások, gyakorlatok) és passzív (passzív mozgatás, masszázs, fektetés, rögzítés) eljárásait, korrekciós és gyógyászati segédeszközeit, valamint a fizioterápia (pl.hidroterápia) egyéb eszközeinek felhasználásával általános, pszichés, mentális és szomatikus fejlesztést valósít meg.

Feladata a károsodott mozgásfunkciók helyreállítása, korrekciója, kompenzációja.


Ki a szomatopedagógus?

A mozgássérült gyermekek, tanulók ill. felnőttek komplex pedagógiai ellátására, megsegítésére képesített gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár és / vagy terapeuta, aki a helyes mozgásra neveli a gyerekeket, akiknek:

 • különböző az életkoruk,

 • különböző a fogyatékosságuk,

 • különböző a mozgásállapotuk,

 • különböző az értelmi képességük.

A szomatopedagógus tevékenysége a mozgásnevelés, melyet:

 • egyéni vagy kiscsoportos formában végez,

 • sérülésspecifikus, speciális fejlesztési eszközöket és játékokat használ,

 • kapcsolatot tart különböző szakemberekkel,

 • nyomon követi a segédeszköz felíratást,

 • tanácsot ad szülőknek, kollégáknak,

 • reális tájékoztatást ad a gyermek állapotáról.


Kik a mozgáskorlátozottak?

Mozgáskorlátozott (mozgássérült) az a gyermek, akinél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és szocializáció.

A gyermek speciális nevelési szükségletét meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, annak formája, mértéke és területe.

Ebből a szempontból a következő csoportosítás alakítható ki:

 • végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok,

 • petyhüdt bénulást okozó kórformák,

 • a korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek,

 • egyéb, maradandó mozgásállapot-változást, mozgáskorlátozottságot okozó kórformák,

 • halmozott sérüléssel járó különböző kórformák.


A mozgásnevelés feladatkörei:

 • Mozgásterápia: a sérült tartási és mozgási funkciók korrekciója ( pl. tartási-, egyensúly és támaszkodási reakciók kiépítése, alapvető testhelyzetek és mozgásformák megtanítása, finommotorika fejlesztése stb ).

 • Mozgáskészség és testi képesség fejlesztése: életkori sajátosságnak megfelelően.

 • Mindennapi élet tevékenységeire nevelés (ADL): a mozgásos önállóság és a mozgási alkalmazkodóképesség kialakítása és növelése változó környezeti tényezők között (pl. tárgy és eszközhasználat kialakítása a napi tevékenységhez kapcsolódóan,életkori sajátosságnak megfelelő önellátási feladatok megtanítása).

 • Kommunikációs képességek fejlesztése és beszédnevelés


Szakértői vizsgálat

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Székhely Szakértői Bizottság (Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye)

Elérhetőségek:

Cím: 1141 Budapest, Mogyoródi út 128.

Telefon: +36 (1) 474-6000

Email: szekhelyszakertoi@fpsz.net

Nyitvatartás:

Hétfőtől – péntekig: 8:00 – 19:00

Bejelentkezés:

Személyesen, telefonon vagy e-mailben.

Szakszolgálati tevékenység típusa:

Fővárosi és országos illetékességű szakértői bizottsági tevékenység


Szakértői vélemény


A szakértői vélemény szükséges ahhoz, hogy a mozgássérült gyermek a sajátos nevelési igényének megfelelő ellátásban, fejlesztésben és kedvezményekben részesülhessen. Ennek hiányában az intézmény nem jogosult az ellátás megszervezésére és az ehhez kapcsolódó normatív támogatás igénybevételére! A vizsgálat részeredményeit, tapasztalatait a vizsgálatot végző szakemberek megbeszélik, a szülővel ismertetik. A szakértői véleményben rögzítésre kerül a gyermek, tanuló vizsgálati eredménye, sajátos nevelési igényének megfelelő ellátási módja, gyakorisága, fejlesztési tanácsok, kontroll vizsgálat időpontja.